Sjuksköterska i sjukhus

Sjuksköterska lön – Se hur mycket man tjänar som sjuksköterska här

Hur mycket en sjuksköterska tjänar varierar på en del och vissa sjuksköterskor kan bli förvånade över att se vad andra sjuksköterskor tjänar. I den här artikeln ska vi gå igenom hur mycket en sjuksköterska i Sverige tjänar i snitt och hur lönen kan variera inom yrket.

Statistiken i artikeln är en sammanställning från olika källor, dels från trovärdiga sidor som scb.se och lönkollen.se men också från intervjuer med aktiva sjuksköterskor runt om i landet.

Sjuksköterska lön diagram

Sjuksköterska lön

Sjuksköterska områdeMånadslönTimlön
Grundutbildade sjuksköterskor39 500 kronor237 kronor
Anestesisjuksköterskor43 100 kronor258 kronor
Psykiatrisjuksköterskor41 100 kronor246 kronor
Ambulanssjuksköterskor m.fl.41 300 kronor247 kronor
Geriatriksjuksköterskor39 800 kronor238 kronor
Intensivvårdssjuksköterskor44 600 kronor267 kronor
Operationssjuksköterskor43 000 kronor257 kronor
Barnsjuksköterskor41 300 kronor247 kronor
Röntgensjuksköterskor37 300 kronor223 kronor
Genomsnittliga månads- och timlöner för sjuksköterskor inom olika områden. Taget från: Sjuksköterska lön.

En sjuksköterska tjänar i snitt 39 500 kr innan skatt och 30 000 kr efter skatt, men lönen varierar en del inom yrket. Den sjuksköterska som tjänar mest arbetar natt och har en lön på 59 500 kr och sjuksköterskan med lägst lön tjänar 31 300 kr i offentlig sektor. Som nyexaminerad och nybörjare i yrket har sjuksköterskor vanligtvis en ingångslön på 31 000 – 32 000 kr, som sedan stiger parallellt med ökad erfarenhet.

Löneskillnaden inom yrket är alltså ca 90% mellan den högst betalda och den lägst betalda, vilket får jämfört med många andra yrken är en bred lönespridning. Löneskillnaderna beror till stor del på att sjuksköterska är ett brett yrke med många olika arbetsområden och specialistutbildningar vilket kan påverka lönen markant (se tabell ovan). Övriga faktorer som kan påverka lönen för sjuksköterskor är ålder, region och kön, dessa faktorer går vi igenom längre i den här artikeln.

Sjuksköterskors lön står sig relativt bra jämfört med medianlönen i Sverige som är på 33 200 kronor. Sjuksköterskor tjänar i snitt ca 19% mer än medianlönen i Sverige.

Timlön för sjuksköterskor

Sjuksköterskor tjänar i snitt 236,5 kr i timmen (netto) och 180 kr i timmen (brutto). Timlönen för sjuksköterskor kan variera beroende på arbetsgivaravtal, kollektivavtal och arbetstider. En sjuksköterska som arbetar mycket obekväma tider, exempelvis natt, har vanligtvis en betydligt högre timlön än någon som arbetar dagtid.

Hur mycket en sjuksköterska tjänar i timmen har vi räknat ut genom att utgå från en heltidslön och dividera med antal arbetstimmar per månad, som är 167 i snitt.

Övriga lönevariationer inom yrket

Lönen varierar liksom för de flesta andra yrken beroende på ett antal faktorer. För sjuksköterskor är löneskillnaderna relativt stora inom yrket och de mest påverkande faktorerna utöver vilket område du arbetar inom är:

  • Ålder: Hur gammal man är kan påverka lönen som sjuksköterska. Lönestatistiken och skillnaden mellan olika åldrar inom yrket beror till stor del på att äldre sjuksköterskor ofta har mer erfarenhet och därav får en högre lön. Löneskillnaden mellan nyexaminerade undersköterskor (vanligtvis under 25 år) och undersköterskor precis innan pension (65-66 år) är drygt 45%, vilket också kan ses som den totala genomsnittliga löneökningen.
  • Stad/region: Var du bor kan ha en påverkan på lönen. Generellt sett tjänar sjuksköterskor mer där det finns gott om jobb, vilket tenderar att vara i mellanstora städer i Södra- och Mellansverige.
  • Kön: Vilket kön du har kan dessvärre påverka lönen. Män tjänar vanligtvis något mer än kvinnor och den totala löneskillnaden mellan könen inom yrket är ca 2,5%.

Hur man kan höja sin lön som sjuksköterska

Det finns goda möjligheter att höja sin lön som sjuksköterska. Den vägen som många väljer för att höja lönen är att studera vidare och få specialistutbildning inom ett visst område. Det kan till exempel vara att utbilda sig till sjuksköterska inom intensivvården, vilka i snitt tjänar ca 13% mer än sjuksköterskor med endast grundutbildning. Man kan även öka sin lön genom att arbeta ob-tider och få ob-ersättning. Arbetar man exempelvis dagtid kan det löna sig att ta eller byta till pass som är på kvällen, natten eller helgen, då många arbetsgivare betalar mer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

🔔 Chef, kollega eller vän?

Rulla till toppen